GREEN KNIGHTS

schermen voor natuur!

Nadat vorige week bekend raakte dat er in het door brandnetels en distels overheerste gebied Turfmeersen (in beheer van Natuurpunt Moerbeke-Waas) enkele ezels zeer zwaar verwaarloosd werden, hebben Nico, Bram en Kristof als jagers/beheerders en bezorgde natuurliefhebbers, beslist om de kat de bel aan te binden.

Wij hebben minister van dierenwelzijn Ben Weyts, de vertegenwoordigers van alle Vlaamse politieke partijen én de partners van Natuurpunt, op woensdag 20/06/2018 een open brief gestuurd om te wijzen op de wantoestanden op gebied van natuur- en biotoopbeheer bij Natuurpunt. Zullen ze luisteren? Misschien niet, maar niets doen is voor ons nu echt geen optie meer.   

Mocht dit onaanvaardbare feit een alleenstaand geval zijn, dan zouden wij daar uiteraard geen petitie voor opstarten. Voor ons was dit wel de druppel. Het gaat van kwaad naar erger bij het bestuur van Natuurpunt en wij voelen ons als echte natuurliefhebbers verantwoordelijk om dit aan te klagen. Drie ‘gevallen’ die ons ook zeer zwaar op de maag liggen zijn de massale jaarlijkse ganzenvergassingen, het blijven ontkennen van het vossenprobleem en het subsidiebeheer (in plaats van biotoopbeheer).   


1. JAARLIJKSE GANZENVERGASSINGEN


Al jaar en dag worden in verschillende gebieden van Natuurpunt, massaal ganzen vergast. Niet enkelen maar met duizenden tegelijk over heel Vlaanderen. Niet enkel Canadese ganzen zoals men ons wil laten geloven, maar ook boerenganzen en brandganzen. Tot vorig jaar hebben ze dat steeds onder de radar kunnen houden maar omdat wij vorig jaar massaal opgeroepen hebben om de berichten die wij erover publiceerden te delen, trok dit eindelijk de nodige aandacht van de pers.

Jammer genoeg kregen wij, ondanks het feit dat wij diegenen waren die deze feiten zwaar aanklaagden, zo goed als geen mogelijkheden om de correcte versie van de feiten te geven. Begrijpen wie kan maar de heren en dames van de pers gingen uitgerekend bij Natuurpunt zelve ten rade die opnieuw zand in de ogen van het publiek strooide om hun wandaden met leugens goed te praten.


Wat wil Natuurpunt dat wij geloven :


  • Enkel Canadese ganzen worden vergast.
  • De Canadese gans is een exoot.
  • Het vlees is niet eetbaar.
  • Vergassing een heel snelle en pijnloze dood.


Wat zijn de correcte feiten :


  • Naast enkele Canadese ganzen, werden massaal brandganzen en boerenganzen vergast.
  • De Canadese ganzen is al enkele jaren geen exoot meer.
  • Wij willen jullie bij ons uitnodigen om zelf te proeven van het heerlijke ganzenvlees.
  • Als de dieren met netten worden samengedreven om uiteindelijk op elkaar gepropt te worden in een container waarna het gas zijn werk doet, zal u wel snappen dat dit verre van een snelle, pijnloze dood is. (niet voor gevoelige kijkers)

2. ONTKENNEN VAN HET VOSSENPROBLEEM


Natuurpunt legt alle schuld van de teloorgang van grondbroeders in het algemeen en de kievit in het bijzonder, bij de landbouw. Dat de landbouw (ongewild) voor een groot deel verantwoordelijk is klopt, maar  daarnaast is de vos (die zij tot in het extreme willen beschermen) dé nummer 2.

Zoals we op 22/06/2018 nog op hun website en facebookpagina konden constateren, blijft men proberen om het grote gelijk te halen. Deze keer door de verlenging van het verbod op de vossenjacht in Luxemburg op te halen en er sarcastisch bij te zetten: " De jachtsector voorspelde een explosie in de vossenpopulatie en een verhoogd infectierisico voor vossenlintworm, maar daar blijkt helemaal geen sprake van te zijn!"  Gaan we echt de geologie en het kleinwildbestand van Luxemburg vergelijken met Vlaanderen en Nederland? Dat staat gelijk aan pruimen met citroenen vergelijken. Zo haal je uiteraard altijd je grote gelijk.

Willen wij alle vossen weg? Natuurlijk niet. Het aantal moet wel dringend naar beneden om onze weidevogels (en dus niet enkel die 2 bejaagbare) nog een kans te geven.


Lees via onderstaande link even de studie over de gevolgen voor 285 nesten in het gebied van meer dan 3.000ha in Nederland

3. SUBSIDIEBEHEER / BIOTOOPBEHEER


Een laatste punt waar wij als niet-gesubsidieerde en/of gesponsorde natuurbeheerder vaak misselijk van worden is het subsidiebeheer in plaats van biotoopbeheer bij Natuurpunt. De Vlaamse overheid, privépartners en leden van Natuurpunt, doneren jaarlijks grote bedragen om gronden aan te kopen en aan 'beheer' te doen. Door de manier waarop Natuurpunt aan ’biotoopbeheer’ doet, zijn zij voor een heel groot deel verantwoordelijk voor het bijna uitsterven van allerhande inheemse fauna en flora. Ook de massale ontbossing en kaalkap in hun gebieden zijn een doorn in het oog van de echte natuurmens.   Jammer genoeg begint de ivoren toren mentaliteit bij Natuurpunt steeds problematischer te worden. Vooral voor de natuur. Ze zijn overtuigd van hun grote gelijk en dulden absoluut geen tegenspraak. Ze zijn bang om een deel van hun fanatieke harde achterban kwijt te spelen en zo ook de daaraan gelinkte subsidies.


Door een perfect werkend marketing- en communicatieapparaat (kostprijs van €2.700.000) komt jaarlijks €40.000.000 aan subsidies en steun van de overheid, privébedrijven en leden binnen. Nogal wat lokale afdelingen werken op eigen houtje en hebben totaal geen kaas gegeten van goed biotoopbeheer. Zij doen dus meer kwaad dan goed. Dat het zo niet verder kan is evident!


Samenwerken met Natuurpunt kan en wordt op verschillende plaatsen op een constructieve manier gedaan maar alles hangt af van de wil van de plaatselijke conservator. Is hij niet jacht-minded, dan is er van een samenwerking geen sprake.


Wij rekenen daarom op u als jager/natuurliefhebber om samen met ons de arrogantie, het wanbeheer én de geldverspilling bij Natuurpunt eens aan de kaak te stellen.


TEKEN DE PETITIE EN DEEL DIE MASSAAL MET VRIENDEN, COLLEGA'S EN FAMILIE!

Omdat ook wij als belastingbetaler Natuurpunt financieel mee ondersteunen, zijn wij (tegen onze wil!) mee verantwoordelijk voor de verschraling en teloorgang van zoveel fauna en flora.
Op 1 september 2018 leveren wij onze petitie dan af bij minister Weyts, mailen die door naar de vertegenwoordigers van alle Vlaamse politieke partijen en naar alle partners van Natuurpunt zodat men ziet dat het ons menens is.   


Samen staan we sterk! Met weidelijke groet!   


Nico, Bram & Kristof

floris@greenknights.be

CONTACT


Email: floris@greenknights.be


© Copyright. All Rights Reserved by GREEN KNIGHTS.